top of page
Bilutleie

Vilkår og betingelser

 

  •  Leietaker må være fylt 23 år og må ha gyldig førerkort. Unntak kan bare gjøres etter avtale med Narvik Rent A Car.

 

  • Ferdsel utenfor Norges landegrenser krever en skriftlig avtale og bekreftelse fra Narvik Rent A Car.

 

  • Leiebilen utleveres med full drivstofftank og må innleveres med full drivstofftank.

 

  • Gjennom leieperioden er også den som har signert leiekontrakt ansvarlig  personefor utleie av bilen. Dette inkluderer også ansvar som parkeringsbøter, fartsovertredelse, bomkostnader, tauing og andre anklager og brudd som kan oppstå i leieperioden.

  • Skulle noen av disse bruddene/avgiftene oppstå, er det leietakeren som er ansvarlig for å betale innen de gitte frister. Narvik Rent a Car vil belaste ekstra kr 250, - for forsen betaling av de nevnte kostnadene.

 

  • Problemer med motoren eller ulykke, kontakt Narvik Rent a Car umiddelbart. Leieren av bilen er ansvarlig for alle skader som oppstår under utleien. Hvis det oppstår en ulykke eller skade, skal leietaker fylle ut skadeskjema. Obligatorisk egenandel på forsikringstidspunktet er maks. 10.000, - (standard forsikring) og maks. 5.000, - (utvidet/full forsikring) men med unntak av grov uaktsomhet og uforsiktig oppførsel. (forsikringstype bekreftes på leieordre/kontrakt).

 

  • Kontroll av oljenivå, kjølevæske, etc. er leietakers ansvar, skade på bilen pga. mangelfull kontroll av disse vil bli belastet leietaker.

 

  • Hvis bilen returneres med f.eks. store mengder skitt, søppel, tomme flasker osv. vil Narvik Rent a Car belaste leietaker av bilen Kr. 500, - for utvidet rengjøring av bilen.

 

  • Hvis bilen returneres med mangelfull tanking, belastes kredittkortet av den ansvarlige leietakeren av bilen.

  • Narvik Rent A Car vil belaste ekstra kr. 300, - for å sende faktura for mangelfull tanking.

  • Hvis den ansvarlige leieren ikke betaler for sin obligatoriske egenandel ved skade, vil Narvik Rent a Car belaste Kr. 10.000, - (standardforsikring) og Kr. 5.000, - (Utvidet/full forsikring) på leietakers kredittkort. (forsikringstype bekreftes på leieordre / kontrakt).

 

Vi ønsker deg en hyggelig tur, og vi håper du trives i Nordland.


 

bottom of page